سامانه چکاپ آنلاین پزشکی دکتران
دکتران
سامانه چکاپ آنلاین پزشکی
پزشکان
بیمارستان ها
    اخبار مربوط

      سفارش آزمایش در منزل

      .با استفاده از خدمت آزمایش در منزل دکتران می‌توانید آزمایش خون و چکاپ را در منزل و محل کار خود انجام دهید و از پوشش بیمه‌ی پایه و تکمیلی خود نیز استفاده کنید. در صورتی که قصد دارید آزمایش در منزل انجام دهید، می‌توانید فرم زیر را بطور کامل پر نمایید تا کارشناسان ما راهنمایی‌های لازم را به شما ارائه دهند. کارشناسان دکتران پس از استعلام هزینه و مطلع ساختن شما از هزینه آزمایش خون، هماهنگی‌های آتی را با شما انجام خواهند داد. .