سامانه نوبت دهی و چکاپ آنلاین دکتران
دکتران
سامانه نوبت دهی و چکاپ آنلاین پزشکی
پزشکان
بیمارستان ها
  اخبار مربوط
   ثبت آنلاین داروهای مزمن

   تعدای از بیماران عزیز بعلت داشتن بیماریهای مزمن از قبیل فشارخون، دیابت قندی، بیماری قلبی و ... مجبور به خرید ماهانه دارو از داروخانه می باشند و برای ثبت در دفترچه باید به مطب یا درمانگاه برای ثبت دارو مراجعه نمایند. ما برای راحتی این عزیزان بصورت آنلاین نسخه ماهانه را تمدید می نماییم تا با مراجعه به داروخانه، داروهای خود را با فرانشیز بیمه دریافت کنند.

   داروهای مجاز برای ثبت در سامانه:

   1) داروهای فشارخون

   2) داروهای دیابت خون

   3) دارهای کم کاری تیروئید

   4) داروهای قلبی

   5) داروهای اعصاب و روان

   توجه: این داروها فقط برای بیمارانی که سابقه مصرف دارو دارند و در پیش پزشک متخصص پرونده تشکیل داده اند و ماهانه مصرف می نمایند قابل ثبت می باشد و باید برای ثبت آنلاین مدارک خود را برای ما ارسال نمایند.

   هر نوع درخواست برای ثبت داروهای متفرقه و بدون پرونده غیرمجاز است و قابل ثبت نمی باشند و اگر هزینه ای پرداخت نمایید غیرقابل برگشت خواهد بود.

   ثبت دارو